Офіційний сайт Державної Екологічної інспекції у Луганської області
93400, м. Сєвєродонецьк,
вул. Гагаріна, 93
факс (06452)30290

Державна екологічна інспекція у Луганській областіПрес-служба
Зв`язки з громадскістю

Згідно Наказу Державної екологічної інспекції у Луганській області № 2/1-29-23 від 13.03.2019 відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564 та відповідно до заяви Мінайленка К. Б. від 11.03.2019 позбавити права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення громадського інспектора Мінайленка Костянтина Борисовича(термін дії посвідчення 07.03.2019)

оновлено: 2019-03-14 11:57:24

Згідно Наказу Державної екологічної інспекції у Луганській області № 88/01-01-05 від 22.12.2018 за порушення вимог п.7.1 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564, а саме ненадання в встановлені строки щоквартальних звітів, позбавити права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення громадського інспектора Кушакова Віктора Дмитровича(термін дії посвідчення 07.03.2019)

оновлено: 2018-12-22 14:22:26

Повідомлення

про порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області та порядок проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

1. Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – Установчі збори)

Ініціативна група з підготовки Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – Ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної екологічної інспекції у Луганській області, налагодження ефективної взаємодії Державної екологічної інспекції у Луганській області з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики розпочинає роботу по формуванню нового складу громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Державної екологічної інспекції у Луганській області, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, делегувати своїх представників для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області, які будуть проведені 26 листопада 2018 р. о 14 годині.

Місце проведення Установчих зборів: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 93, 3 поверх. Реєстрація учасників Установчих зборів: з 13:00 до 13:45.

Для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області до Ініціативної групи необхідно подати заяву в довільній формі, підписану та засвідчену уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються нижченаведені, належним чином засвідчені документи:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Документи надавати Ініціативній групі за адресою: 93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 93. Приймання заяв для участі в Установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

Відповідальна особа: Гордієнко Катерина Володимирівна

E-mail: lug@dei.gov.ua Телефон (06452) 30290

Склад Ініціативної групи:

1. Ткаченко С.В. - Голова ініціативної групи.

2. Фокіна О.В. - Секретар ініціативної групи

3. Гордієнко К.В. - Відповідальна особа ініціативної групи (за організацію прийому документів від інститутів громадянського суспільства)

4. Марков І.Ю. - член ініціативної групи;

5. Матвєєв П.В. - член ініціативної групи;

6. Науменко П.А. - член ініціативної групи;

7. Молчанов С.В. – член ініціативної групи;

8. Дерев’янко В.Л. – член ініціативної групи.;

2. Порядок проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

I. Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, що прибули на Установчі збори

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства – учасників Установчих зборів, починається за 60 хвилин і припиняється за 15 хв. до початку роботи Установчих зборів.

Організовує реєстрацію представників інститутів громадянського суспільства – учасників Установчих зборів, відповідальна особа, визначена ініціативною групою, із залученням представників інститутів громадянського суспільства.

Реєстрації підлягають особи, які були в установленому порядку висунуті для участі в Установчих зборах інститутами громадянського суспільства та включені рішенням ініціативної групи до складу учасників Установчих зборів.

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, які прибули для участі в Установчих зборах та включені до складу учасників установчих зборів, здійснюється за дійсним посвідченням особи (паспорт, посвідчення водія та інші документи, порядок видачі і використання яких регламентуються нормативними документами).

Під час реєстрації учаснику Установчих зборів, видається мандат для участі в Установчих зборах та інші документи, визначені ініціативною групою.

По закінченню реєстрації визначена ініціативною групою відповідальна особа складає реєстр учасників Установчих зборів та передає його Голові Ініціативної групи за 5 хвилин до початку проведення Установчих зборів.

II. Початок роботи Установчих зборів, обрання органів зборів

Відкриває Установчі збори Голова Ініціативної групи, який проголошує результати реєстрації, організовує вибори лічильної комісії. Установчі збори спочатку визначаються з кількісним складом лічильної комісії, потім з персональним складом.

Голосування проводиться мандатами. Обраними вважаються особи, які отримали найбільшу кількість голосів. Спосіб голосування визначається Установчими зборами.

Члени лічильної комісії обирають із свого складу Голову комісії та секретаря. Після чого Голова Ініціативної групи проводить вибори Голови Установчих зборів.

Ініціативна група та зареєстровані Учасники зборів усно висувають свої пропозиції щодо кандидатур на Голову Установчих зборів із складу учасників Установчих зборів. Один учасник Установчих зборів може висунути не більше однієї кандидатури.

Кандидатури на Голову Установчих зборів вносяться в лист для голосування.

Після завершення висування кандидатур на Голову Установчих зборів проголошується весь перелік висунутих кандидатур та проводиться голосування. Спосіб голосування визначається Установчими зборами.

В цьому голосуванні кожен учасник Установчих зборів має тільки один голос, тобто може голосувати тільки за одну кандидатуру.

Після підрахунку голосів за обрання Голови Установчих зборів, лічильна комісія складає протокол про результати голосування і повідомляє результати учасникам Установчих зборів.

Якщо за результатами голосування дві чи більше кандидатур набрали однакову найбільшу кількість голосів, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів.

Після обрання Голови Установчих зборів він приймає на себе подальше ведення Установчих зборів.

За пропозицією Голови Установчих зборів, учасники Установчих зборів обирають секретаря Установчих зборів.

Визначена Ініціативною групою відповідальна особа висуває пропозицію Ініціативної групи щодо кількісного складу Громадської ради. Після чого пропозиції щодо кількісного складу висувають учасники Установчих зборів. Після закінчення висування пропозицій Голова Установчих зборів ставить на голосування кожну пропозицію.

Учасник Установчих зборів може голосувати за кілька пропозицій. Голосування проводиться мандатами. Лічильна комісія зараховує тільки голоси «За» певну пропозицію.

Після закінчення голосування лічильна комісія здійснює підрахунок голосів. Прийнятою вважається пропозиція, яка отримала найбільшу кількість голосів. Якщо однакову найбільшу кількість голосів отримали кілька пропозицій, то голосування повторюється, але розглядаються тільки пропозиції, що набрали однакову найбільшу кількість голосів.

Після оголошення лічильною комісією результатів голосування за кількісний склад Громадської ради, Голова Установчих зборів розпочинає голосування щодо персонального складу Громадської ради.

Спосіб рейтингового голосування визначається Установчими зборами.

У разі необхідності проводиться переголосування. Після встановлення і оголошення остаточного результату Голова Установчих зборів закриває Установчі збори.

Протокол Установчих зборів Голова і секретар оформлюють протягом 5 днів і передають Голові Державної екологічної інспекції у Луганській області для затвердження складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області та розміщення його на офіційному веб-сайті Державної екологічної інспекції у Луганській області.

IIІ. Для отримання слова учасником Установчих зборів, останній піднімає руку та отримує право на виступ, виключно, після надання йому слова Головуючим Установчих зборів.

Головуючий на Установчих зборах надає слово по черзі піднімання рук, в межах встановленого ліміту часу на розгляд питання.

Виступаючий зобов`язаний надати своє прізвище, ім`я, по батькові, організацію, яку він представляє та здійснити свій виступ у межах встановленого регламентом часу.

Учасник Установчих зборів має можливість виступити в межах встановленого ліміту часу з одного і того ж питання один раз. Другий раз учаснику Установчих зборів Головуючим Установчих зборів може бути надано слово, коли всі бажаючі учасники Установчих зборів висловилися по першому разу.

Учасники Утановчих зборів зобов`язані дотримуватись марально-етичних норм, тиші, тощо під час Установчих зборів та висловлюватись з будь-якого питання, виключно, після надання йому слова Головою Установчих зборів.

Самозахоплення слова, викрикування, перебивання особи, яка здійснює свій виступ, спроби зірвати проведення Установчих зборів, тощо під час проведення Установчих зборів заборонено.

Учасники Установчих зборів, які порушують під час Установчих зборів, вищенаведені норми поведінки, можуть отримати зауваження від Головуючого на Установчих зборах, а після повторного порушення цих норм, за рішенням Установчих зборів, можуть бути позбавлені права на участь в Установчих зборів, виключені зі складу учасників Установчих зборів та можуть бути видалені з приміщення, в якому проводяться Установчі збори.

оновлено: 2018-10-10 11:54:58

Протокол № 1

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

08 жовтня 2018 року

м. Сєвєродонецьк

Присутні:8 членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – ініціативна група).

Всього: 8 членів ініціативної групи з 8. Кворум є.

Порядок денний:

Обрання голови, секретаря та відповідальної особи Ініціативної групи

Затвердження тексту повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження порядку проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження складу, визначення завдань та повноважень робочої групи з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

СЛУХАЛИ: Обрання голови, секретаря Ініціативної групи та відповідальної особи за організацію прийому документів від інститутів громадянського суспільства.

ВИСТУПИЛИ: Науменко П.А.

ПОСТАНОВИЛИ: обрати головою Ініціативної групи Ткаченко С.В., секретарем Ініціативної групи Фокіну О.В., відповідальною особою за організацію прийому документів від інститутів громадянського суспільства Гордієнко К.В..

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Матвєєв П.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити нижченаведений порядок денний:

Затвердження тексту повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження порядку проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження складу, визначення завдань та повноважень робочої групи з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

І. СЛУХАЛИ: Затвердження тексту повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

ВИСТУПИЛИ: Фокіна О.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Текст повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області – затвердити.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

ВИСТУПИЛИ: Фокіна О.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Порядок проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області – затвердити.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження складу, визначення завдань та повноважень робочої групи з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко С.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

І. Робочу групу з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – робоча група) затвердити у нижченаведеному складі:

Матвєєв П.В. – Голова робочої групи;

Марков І.Ю. – Член робочої групи;

Науменко П.А. – Член робочої групи.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІ. Затвердити нижченаведені повноваження та завдання робочої групи:

Проведення перевірки документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області вимогам Типового положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р. та вимогам ініціативної групи;

Здійснення юридичної оцінки документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області;

За наслідками перевірки документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області, робоча група формує та передає ініціативній групі перелік учасників Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

оновлено: 2018-10-10 11:43:19

Список громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які виконують обов’язки здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища станом на жовтень 2018 року

1. Беседа Олександр Григорович – термін дії посвідчення 03.03.2019

2. Грамма Олександр Федорович – термін дії посвідчення 19.10.2019

3. Тарасенко Максим Сергійович – термін дії посвідчення 19.10.2019

4. Владимиров Микола Степанович - термін дії посвідчення 19.10.2019

5. Дмитрієв Віктор Олександрович – термін дії посвідчення 19.10.2019

6. Правенький Євгеній Валентинович – термін дії посвідчення 18.07.2019

7. Олійник Микола Іванович – термін дії посвідчення 18.07.2019

8. Рудик Дмитро Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2019

09. Расінчук Микола Леонідович – термін дії посвідчення 03.08.2019

10. Куріцин Ігор Миколайович – термін дії посвідчення 03.08.2019

11. Кушаков Віктор Дмитрович - термін дії посвідчення 07.03.2019

12. Мінайленко Костянтин Борисович - термін дії посвідчення 07.03.2019

13. Дудукін Микола Юрійович - термін дії посвідчення 07.03.2019

14. Полещук Олексій Олександрович - термін дії посвідчення 29.05.2019

15. Коваленко Ігор Анатолійович - термін дії посвідчення 04.07.2019

16. Стожко Анатолій Миколайович - термін дії посвідчення 19.07.2019

17. Усольцев Андрій Валерійович - термін дії посвідчення 27.09.2019

18. Молчанов Сергій Миколайович - термін дії посвідчення 27.09.2019

19. Терніков Сергій Володимирович - термін дії посвідчення 04.10.2019

оновлено: 2018-12-22 14:19:38

Повідомлення про персональний склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

З метою виконання завдань, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), Державна екологічна інспекція у Луганській області повідомляє про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

1. Марков І.Ю. - головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції;

2. Матвєєв П.В. - завідувач сектору правового забезпечення;

3. Науменко П.А. - головний спеціаліст сектору правового забезпечення;

4. Дерев’янко В.Л. - голова громадської організації «Свої люди»

5. Ткаченко С.В. – заступник голови Громадської організації «Луганська обласна спілка ветеранів АТО»;

6. Молчанов С.В. - голова Сєвєродонецького міського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність»;

7. Гордієнко К.В. - головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної діяльності, документування, контролю та забезпечення діяльності;

8. Фокіна О.В. - головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної діяльності, документування, контролю та забезпечення діяльності;

оновлено: 2018-10-03 13:54:38

Згідно Наказів Державної екологічної інспекції у Луганській області № 56/01-01-05 від 28.09.2018, №57/01-01-05 від 28.09.2018, за порушення вимог п.7.1 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564, а саме ненадання в встановлені строки щоквартальних звітів, позбавити права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення громадських інспекторів Белянського Романа Леонідовича(термін дії посвідчення 05.05.2019), Дубіну Антона Анатолійовича(термін дії посвідчення 05.05.2019)

оновлено: 2018-09-28 14:53:19

Список громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які виконують обов’язки здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища станом на липень 2018 року

1. Беседа Олександр Григорович – термін дії посвідчення 03.03.2019

2. Грамма Олександр Федорович – термін дії посвідчення 19.10.2018

3. Тарасенко Максим Сергійович – термін дії посвідчення 19.10.2018

4. Владимиров Микола Степанович - термін дії посвідчення 19.10.2018

5. Дмитрієв Віктор Олександрович – термін дії посвідчення 19.10.2018

6. Правенький Євгеній Валентинович – термін дії посвідчення 18.07.2019

7. Олійник Микола Іванович – термін дії посвідчення 18.07.2019

8. Рудик Дмитро Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2019

09. Расінчук Микола Леонідович – термін дії посвідчення 03.08.2019

10. Куріцин Ігор Миколайович – термін дії посвідчення 03.08.2018

11. Кушаков Віктор Дмитрович - термін дії посвідчення 07.03.2019

12. Мінайленко Костянтин Борисович - термін дії посвідчення 07.03.2019

13. Дудукін Микола Юрійович - термін дії посвідчення 07.03.2019

14. Дубіна Антон Анатолійович - термін дії посвідчення 05.05.2019

15. Белянський Роман Леонідович - термін дії посвідчення 05.05.2019

16. Полещук Олексій Олександрович - термін дії посвідчення 29.05.2019

17. Коваленко Ігор Анатолійович - термін дії посвідчення 04.07.2019

18. Стожко Анатолій Миколайович - термін дії посвідчення 19.07.2019

оновлено: 2018-08-21 08:49:55

Згідно Наказів Державної екологічної інспекції у Луганській області № 45/01-01-05 від 02.07.2018, №46/01-01-05 від 02.07.2017, за порушення вимог п.7.1 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564, а саме ненадання в встановлені строки щоквартальних звітів, позбавити права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення громадських інспекторів Семенченка Євгена Олександровича(термін дії посвідчення 18.07.2018), Єлісєєнка Анатолія Володимировича(термін дії посвідчення 26.12.2018)

оновлено: 2018-07-03 10:30:39

Список громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які виконують обов’язки здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища станом на травень 2018 року

1. Беседа Олександр Григорович – термін дії посвідчення 03.03.2019

2. Грамма Олександр Федорович – термін дії посвідчення 19.10.2018

3. Тарасенко Максим Сергійович – термін дії посвідчення 19.10.2018

4. Владимиров Микола Степанович - термін дії посвідчення 19.10.2018

5. Дмитрієв Віктор Олександрович – термін дії посвідчення 19.10.2018

6. Правенький Євгеній Валентинович – термін дії посвідчення 18.07.2018

7. Семенченко Євген Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2018

8. Олійник Микола Іванович – термін дії посвідчення 18.07.2018

9. Рудик Дмитро Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2018

10. Расінчук Микола Леонідович – термін дії посвідчення 03.08.2018

11. Куріцин Ігор Миколайович – термін дії посвідчення 03.08.2018

12. Єлісєєнко Анатолій Володимирович - термін дії посвідчення 26.12.2018

13. Кушаков Віктор Дмитрович - термін дії посвідчення 07.03.2019

14. Мінайленко Костянтин Борисович - термін дії посвідчення 07.03.2019

15. Дудукін Микола Юрійович - термін дії посвідчення 07.03.2019

16. Дубіна Антон Анатолійович - термін дії посвідчення 05.05.2019

17. Белянський Роман Леонідович - термін дії посвідчення 05.05.2019

18. Полещук Олексій Олександрович - термін дії посвідчення 29.05.2019

оновлено: 2018-05-30 14:17:32

Повідомлення

про порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області та порядок проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

1. Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – Установчі збори)

Ініціативна група з підготовки Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – Ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної екологічної інспекції у Луганській області, налагодження ефективної взаємодії Державної екологічної інспекції у Луганській області з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики розпочинає роботу по формуванню нового складу громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Державної екологічної інспекції у Луганській області, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, делегувати своїх представників для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області, які будуть проведені 11 червня 2018 р. о 14 годині.

Місце проведення Установчих зборів: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 93, 3 поверх. Реєстрація учасників Установчих зборів: з 13:00 до 13:45.

Для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області до Ініціативної групи необхідно подати заяву в довільній формі, підписану та засвідчену уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються нижченаведені, належним чином засвідчені документи:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Документи надавати Ініціативній групі за адресою: 93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 93. Приймання заяв для участі в Установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

Відповідальна особа: Гордієнко Катерина Володимирівна

E-mail: lug@dei.gov.ua Телефон (06452) 30290

Склад Ініціативної групи:

1. Ткаченко С.В. - Голова ініціативної групи.

2. Фокіна О.В. - Секретар ініціативної групи

3. Гордієнко К.В. - Відповідальна особа ініціативної групи (за організацію прийому документів від інститутів громадянського суспільства)

4. Марков І.Ю. - член ініціативної групи;

5. Матвєєв П.В. - член ініціативної групи;

6. Науменко П.А. - член ініціативної групи;

7. Жилін О.В. – член ініціативної групи;

8. Пелих В.О. – голова член ініціативної групи.;

2. Порядок проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

I. Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, що прибули на Установчі збори

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства – учасників Установчих зборів, починається за 60 хвилин і припиняється за 15 хв. до початку роботи Установчих зборів.

Організовує реєстрацію представників інститутів громадянського суспільства – учасників Установчих зборів, відповідальна особа, визначена ініціативною групою, із залученням представників інститутів громадянського суспільства.

Реєстрації підлягають особи, які були в установленому порядку висунуті для участі в Установчих зборах інститутами громадянського суспільства та включені рішенням ініціативної групи до складу учасників Установчих зборів.

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, які прибули для участі в Установчих зборах та включені до складу учасників установчих зборів, здійснюється за дійсним посвідченням особи (паспорт, посвідчення водія та інші документи, порядок видачі і використання яких регламентуються нормативними документами).

Під час реєстрації учаснику Установчих зборів, видається мандат для участі в Установчих зборах та інші документи, визначені ініціативною групою.

По закінченню реєстрації визначена ініціативною групою відповідальна особа складає реєстр учасників Установчих зборів та передає його Голові Ініціативної групи за 5 хвилин до початку проведення Установчих зборів.

II. Початок роботи Установчих зборів, обрання органів зборів

Відкриває Установчі збори Голова Ініціативної групи, який проголошує результати реєстрації, організовує вибори лічильної комісії. Установчі збори спочатку визначаються з кількісним складом лічильної комісії, потім з персональним складом.

Голосування проводиться мандатами. Обраними вважаються особи, які отримали найбільшу кількість голосів. Спосіб голосування визначається Установчими зборами.

Члени лічильної комісії обирають із свого складу Голову комісії та секретаря. Після чого Голова Ініціативної групи проводить вибори Голови Установчих зборів.

Ініціативна група та зареєстровані Учасники зборів усно висувають свої пропозиції щодо кандидатур на Голову Установчих зборів із складу учасників Установчих зборів. Один учасник Установчих зборів може висунути не більше однієї кандидатури.

Кандидатури на Голову Установчих зборів вносяться в лист для голосування.

Після завершення висування кандидатур на Голову Установчих зборів проголошується весь перелік висунутих кандидатур та проводиться голосування. Спосіб голосування визначається Установчими зборами.

В цьому голосуванні кожен учасник Установчих зборів має тільки один голос, тобто може голосувати тільки за одну кандидатуру.

Після підрахунку голосів за обрання Голови Установчих зборів, лічильна комісія складає протокол про результати голосування і повідомляє результати учасникам Установчих зборів.

Якщо за результатами голосування дві чи більше кандидатур набрали однакову найбільшу кількість голосів, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів.

Після обрання Голови Установчих зборів він приймає на себе подальше ведення Установчих зборів.

За пропозицією Голови Установчих зборів, учасники Установчих зборів обирають секретаря Установчих зборів.

Визначена Ініціативною групою відповідальна особа висуває пропозицію Ініціативної групи щодо кількісного складу Громадської ради. Після чого пропозиції щодо кількісного складу висувають учасники Установчих зборів. Після закінчення висування пропозицій Голова Установчих зборів ставить на голосування кожну пропозицію.

Учасник Установчих зборів може голосувати за кілька пропозицій. Голосування проводиться мандатами. Лічильна комісія зараховує тільки голоси «За» певну пропозицію.

Після закінчення голосування лічильна комісія здійснює підрахунок голосів. Прийнятою вважається пропозиція, яка отримала найбільшу кількість голосів. Якщо однакову найбільшу кількість голосів отримали кілька пропозицій, то голосування повторюється, але розглядаються тільки пропозиції, що набрали однакову найбільшу кількість голосів.

Після оголошення лічильною комісією результатів голосування за кількісний склад Громадської ради, Голова Установчих зборів розпочинає голосування щодо персонального складу Громадської ради.

Спосіб рейтингового голосування визначається Установчими зборами.

У разі необхідності проводиться переголосування. Після встановлення і оголошення остаточного результату Голова Установчих зборів закриває Установчі збори.

Протокол Установчих зборів Голова і секретар оформлюють протягом 5 днів і передають Голові Державної екологічної інспекції у Луганській області для затвердження складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області та розміщення його на офіційному веб-сайті Державної екологічної інспекції у Луганській області.

IIІ. Для отримання слова учасником Установчих зборів, останній піднімає руку та отримує право на виступ, виключно, після надання йому слова Головуючим Установчих зборів.

Головуючий на Установчих зборах надає слово по черзі піднімання рук, в межах встановленого ліміту часу на розгляд питання.

Виступаючий зобов`язаний надати своє прізвище, ім`я, по батькові, організацію, яку він представляє та здійснити свій виступ у межах встановленого регламентом часу.

Учасник Установчих зборів має можливість виступити в межах встановленого ліміту часу з одного і того ж питання один раз. Другий раз учаснику Установчих зборів Головуючим Установчих зборів може бути надано слово, коли всі бажаючі учасники Установчих зборів висловилися по першому разу.

Учасники Утановчих зборів зобов`язані дотримуватись марально-етичних норм, тиші, тощо під час Установчих зборів та висловлюватись з будь-якого питання, виключно, після надання йому слова Головою Установчих зборів.

Самозахоплення слова, викрикування, перебивання особи, яка здійснює свій виступ, спроби зірвати проведення Установчих зборів, тощо під час проведення Установчих зборів заборонено.

Учасники Установчих зборів, які порушують під час Установчих зборів, вищенаведені норми поведінки, можуть отримати зауваження від Головуючого на Установчих зборах, а після повторного порушення цих норм, за рішенням Установчих зборів, можуть бути позбавлені права на участь в Установчих зборів, виключені зі складу учасників Установчих зборів та можуть бути видалені з приміщення, в якому проводяться Установчі збори.

оновлено: 2018-04-26 10:18:38

Протокол № 1

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

23 квітня 2018 року

м. Сєвєродонецьк

Присутні:8 членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – ініціативна група).

Всього: 8 членів ініціативної групи з 8. Кворум є.

Порядок денний:

Обрання голови, секретаря та відповідальної особи Ініціативної групи

Затвердження тексту повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній і