Офіційний сайт Державної Екологічної інспекції у Луганської області
93400, м. Сєвєродонецьк,
вул. Гагаріна, 93
факс (06452)30290

Державна екологічна інспекція у Луганській областіПрес-служба
Зв`язки з громадскістю

Повідомлення

про порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області та порядок проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

1. Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – Установчі збори)

Ініціативна група з підготовки Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – Ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної екологічної інспекції у Луганській області, налагодження ефективної взаємодії Державної екологічної інспекції у Луганській області з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики розпочинає роботу по формуванню нового складу громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Державної екологічної інспекції у Луганській області, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, делегувати своїх представників для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області, які будуть проведені 26 листопада 2018 р. о 14 годині.

Місце проведення Установчих зборів: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 93, 3 поверх. Реєстрація учасників Установчих зборів: з 13:00 до 13:45.

Для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області до Ініціативної групи необхідно подати заяву в довільній формі, підписану та засвідчену уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються нижченаведені, належним чином засвідчені документи:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Документи надавати Ініціативній групі за адресою: 93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 93. Приймання заяв для участі в Установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

Відповідальна особа: Гордієнко Катерина Володимирівна

E-mail: lug@dei.gov.ua Телефон (06452) 30290

Склад Ініціативної групи:

1. Ткаченко С.В. - Голова ініціативної групи.

2. Фокіна О.В. - Секретар ініціативної групи

3. Гордієнко К.В. - Відповідальна особа ініціативної групи (за організацію прийому документів від інститутів громадянського суспільства)

4. Марков І.Ю. - член ініціативної групи;

5. Матвєєв П.В. - член ініціативної групи;

6. Науменко П.А. - член ініціативної групи;

7. Молчанов С.В. – член ініціативної групи;

8. Дерев’янко В.Л. – член ініціативної групи.;

2. Порядок проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

I. Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, що прибули на Установчі збори

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства – учасників Установчих зборів, починається за 60 хвилин і припиняється за 15 хв. до початку роботи Установчих зборів.

Організовує реєстрацію представників інститутів громадянського суспільства – учасників Установчих зборів, відповідальна особа, визначена ініціативною групою, із залученням представників інститутів громадянського суспільства.

Реєстрації підлягають особи, які були в установленому порядку висунуті для участі в Установчих зборах інститутами громадянського суспільства та включені рішенням ініціативної групи до складу учасників Установчих зборів.

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, які прибули для участі в Установчих зборах та включені до складу учасників установчих зборів, здійснюється за дійсним посвідченням особи (паспорт, посвідчення водія та інші документи, порядок видачі і використання яких регламентуються нормативними документами).

Під час реєстрації учаснику Установчих зборів, видається мандат для участі в Установчих зборах та інші документи, визначені ініціативною групою.

По закінченню реєстрації визначена ініціативною групою відповідальна особа складає реєстр учасників Установчих зборів та передає його Голові Ініціативної групи за 5 хвилин до початку проведення Установчих зборів.

II. Початок роботи Установчих зборів, обрання органів зборів

Відкриває Установчі збори Голова Ініціативної групи, який проголошує результати реєстрації, організовує вибори лічильної комісії. Установчі збори спочатку визначаються з кількісним складом лічильної комісії, потім з персональним складом.

Голосування проводиться мандатами. Обраними вважаються особи, які отримали найбільшу кількість голосів. Спосіб голосування визначається Установчими зборами.

Члени лічильної комісії обирають із свого складу Голову комісії та секретаря. Після чого Голова Ініціативної групи проводить вибори Голови Установчих зборів.

Ініціативна група та зареєстровані Учасники зборів усно висувають свої пропозиції щодо кандидатур на Голову Установчих зборів із складу учасників Установчих зборів. Один учасник Установчих зборів може висунути не більше однієї кандидатури.

Кандидатури на Голову Установчих зборів вносяться в лист для голосування.

Після завершення висування кандидатур на Голову Установчих зборів проголошується весь перелік висунутих кандидатур та проводиться голосування. Спосіб голосування визначається Установчими зборами.

В цьому голосуванні кожен учасник Установчих зборів має тільки один голос, тобто може голосувати тільки за одну кандидатуру.

Після підрахунку голосів за обрання Голови Установчих зборів, лічильна комісія складає протокол про результати голосування і повідомляє результати учасникам Установчих зборів.

Якщо за результатами голосування дві чи більше кандидатур набрали однакову найбільшу кількість голосів, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів.

Після обрання Голови Установчих зборів він приймає на себе подальше ведення Установчих зборів.

За пропозицією Голови Установчих зборів, учасники Установчих зборів обирають секретаря Установчих зборів.

Визначена Ініціативною групою відповідальна особа висуває пропозицію Ініціативної групи щодо кількісного складу Громадської ради. Після чого пропозиції щодо кількісного складу висувають учасники Установчих зборів. Після закінчення висування пропозицій Голова Установчих зборів ставить на голосування кожну пропозицію.

Учасник Установчих зборів може голосувати за кілька пропозицій. Голосування проводиться мандатами. Лічильна комісія зараховує тільки голоси «За» певну пропозицію.

Після закінчення голосування лічильна комісія здійснює підрахунок голосів. Прийнятою вважається пропозиція, яка отримала найбільшу кількість голосів. Якщо однакову найбільшу кількість голосів отримали кілька пропозицій, то голосування повторюється, але розглядаються тільки пропозиції, що набрали однакову найбільшу кількість голосів.

Після оголошення лічильною комісією результатів голосування за кількісний склад Громадської ради, Голова Установчих зборів розпочинає голосування щодо персонального складу Громадської ради.

Спосіб рейтингового голосування визначається Установчими зборами.

У разі необхідності проводиться переголосування. Після встановлення і оголошення остаточного результату Голова Установчих зборів закриває Установчі збори.

Протокол Установчих зборів Голова і секретар оформлюють протягом 5 днів і передають Голові Державної екологічної інспекції у Луганській області для затвердження складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області та розміщення його на офіційному веб-сайті Державної екологічної інспекції у Луганській області.

IIІ. Для отримання слова учасником Установчих зборів, останній піднімає руку та отримує право на виступ, виключно, після надання йому слова Головуючим Установчих зборів.

Головуючий на Установчих зборах надає слово по черзі піднімання рук, в межах встановленого ліміту часу на розгляд питання.

Виступаючий зобов`язаний надати своє прізвище, ім`я, по батькові, організацію, яку він представляє та здійснити свій виступ у межах встановленого регламентом часу.

Учасник Установчих зборів має можливість виступити в межах встановленого ліміту часу з одного і того ж питання один раз. Другий раз учаснику Установчих зборів Головуючим Установчих зборів може бути надано слово, коли всі бажаючі учасники Установчих зборів висловилися по першому разу.

Учасники Утановчих зборів зобов`язані дотримуватись марально-етичних норм, тиші, тощо під час Установчих зборів та висловлюватись з будь-якого питання, виключно, після надання йому слова Головою Установчих зборів.

Самозахоплення слова, викрикування, перебивання особи, яка здійснює свій виступ, спроби зірвати проведення Установчих зборів, тощо під час проведення Установчих зборів заборонено.

Учасники Установчих зборів, які порушують під час Установчих зборів, вищенаведені норми поведінки, можуть отримати зауваження від Головуючого на Установчих зборах, а після повторного порушення цих норм, за рішенням Установчих зборів, можуть бути позбавлені права на участь в Установчих зборів, виключені зі складу учасників Установчих зборів та можуть бути видалені з приміщення, в якому проводяться Установчі збори.

оновлено: 2018-10-10 11:54:58

Протокол № 1

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

08 жовтня 2018 року

м. Сєвєродонецьк

Присутні:8 членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – ініціативна група).

Всього: 8 членів ініціативної групи з 8. Кворум є.

Порядок денний:

Обрання голови, секретаря та відповідальної особи Ініціативної групи

Затвердження тексту повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження порядку проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження складу, визначення завдань та повноважень робочої групи з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

СЛУХАЛИ: Обрання голови, секретаря Ініціативної групи та відповідальної особи за організацію прийому документів від інститутів громадянського суспільства.

ВИСТУПИЛИ: Науменко П.А.

ПОСТАНОВИЛИ: обрати головою Ініціативної групи Ткаченко С.В., секретарем Ініціативної групи Фокіну О.В., відповідальною особою за організацію прийому документів від інститутів громадянського суспільства Гордієнко К.В..

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Матвєєв П.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити нижченаведений порядок денний:

Затвердження тексту повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження порядку проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження складу, визначення завдань та повноважень робочої групи з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

І. СЛУХАЛИ: Затвердження тексту повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

ВИСТУПИЛИ: Фокіна О.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Текст повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області – затвердити.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

ВИСТУПИЛИ: Фокіна О.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Порядок проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області – затвердити.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження складу, визначення завдань та повноважень робочої групи з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко С.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

І. Робочу групу з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – робоча група) затвердити у нижченаведеному складі:

Матвєєв П.В. – Голова робочої групи;

Марков І.Ю. – Член робочої групи;

Науменко П.А. – Член робочої групи.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІ. Затвердити нижченаведені повноваження та завдання робочої групи:

Проведення перевірки документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області вимогам Типового положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р. та вимогам ініціативної групи;

Здійснення юридичної оцінки документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області;

За наслідками перевірки документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області, робоча група формує та передає ініціативній групі перелік учасників Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

оновлено: 2018-10-10 11:43:19

Список громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які виконують обов’язки здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища станом на жовтень 2018 року

1. Беседа Олександр Григорович – термін дії посвідчення 03.03.2019

2. Грамма Олександр Федорович – термін дії посвідчення 19.10.2018

3. Тарасенко Максим Сергійович – термін дії посвідчення 19.10.2018

4. Владимиров Микола Степанович - термін дії посвідчення 19.10.2018

5. Дмитрієв Віктор Олександрович – термін дії посвідчення 19.10.2018

6. Правенький Євгеній Валентинович – термін дії посвідчення 18.07.2019

7. Олійник Микола Іванович – термін дії посвідчення 18.07.2019

8. Рудик Дмитро Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2019

09. Расінчук Микола Леонідович – термін дії посвідчення 03.08.2019

10. Куріцин Ігор Миколайович – термін дії посвідчення 03.08.2019

11. Кушаков Віктор Дмитрович - термін дії посвідчення 07.03.2019

12. Мінайленко Костянтин Борисович - термін дії посвідчення 07.03.2019

13. Дудукін Микола Юрійович - термін дії посвідчення 07.03.2019

14. Полещук Олексій Олександрович - термін дії посвідчення 29.05.2019

15. Коваленко Ігор Анатолійович - термін дії посвідчення 04.07.2019

16. Стожко Анатолій Миколайович - термін дії посвідчення 19.07.2019

17. Усольцев Андрій Валерійович - термін дії посвідчення 27.09.2019

18. Молчанов Сергій Миколайович - термін дії посвідчення 27.09.2019

19. Терніков Сергій Володимирович - термін дії посвідчення 04.10.2019

оновлено: 2018-10-08 10:15:13

Повідомлення про персональний склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

З метою виконання завдань, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), Державна екологічна інспекція у Луганській області повідомляє про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

1. Марков І.Ю. - головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції;

2. Матвєєв П.В. - завідувач сектору правового забезпечення;

3. Науменко П.А. - головний спеціаліст сектору правового забезпечення;

4. Дерев’янко В.Л. - голова громадської організації «Свої люди»

5. Ткаченко С.В. – заступник голови Громадської організації «Луганська обласна спілка ветеранів АТО»;

6. Молчанов С.В. - голова Сєвєродонецького міського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність»;

7. Гордієнко К.В. - головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної діяльності, документування, контролю та забезпечення діяльності;

8. Фокіна О.В. - головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичної діяльності, документування, контролю та забезпечення діяльності;

оновлено: 2018-10-03 13:54:38

Згідно Наказів Державної екологічної інспекції у Луганській області № 56/01-01-05 від 28.09.2018, №57/01-01-05 від 28.09.2018, за порушення вимог п.7.1 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564, а саме ненадання в встановлені строки щоквартальних звітів, позбавити права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення громадських інспекторів Белянського Романа Леонідовича(термін дії посвідчення 05.05.2019), Дубіну Антона Анатолійовича(термін дії посвідчення 05.05.2019)

оновлено: 2018-09-28 14:53:19

Список громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які виконують обов’язки здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища станом на липень 2018 року

1. Беседа Олександр Григорович – термін дії посвідчення 03.03.2019

2. Грамма Олександр Федорович – термін дії посвідчення 19.10.2018

3. Тарасенко Максим Сергійович – термін дії посвідчення 19.10.2018

4. Владимиров Микола Степанович - термін дії посвідчення 19.10.2018

5. Дмитрієв Віктор Олександрович – термін дії посвідчення 19.10.2018

6. Правенький Євгеній Валентинович – термін дії посвідчення 18.07.2019

7. Олійник Микола Іванович – термін дії посвідчення 18.07.2019

8. Рудик Дмитро Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2019

09. Расінчук Микола Леонідович – термін дії посвідчення 03.08.2019

10. Куріцин Ігор Миколайович – термін дії посвідчення 03.08.2018

11. Кушаков Віктор Дмитрович - термін дії посвідчення 07.03.2019

12. Мінайленко Костянтин Борисович - термін дії посвідчення 07.03.2019

13. Дудукін Микола Юрійович - термін дії посвідчення 07.03.2019

14. Дубіна Антон Анатолійович - термін дії посвідчення 05.05.2019

15. Белянський Роман Леонідович - термін дії посвідчення 05.05.2019

16. Полещук Олексій Олександрович - термін дії посвідчення 29.05.2019

17. Коваленко Ігор Анатолійович - термін дії посвідчення 04.07.2019

18. Стожко Анатолій Миколайович - термін дії посвідчення 19.07.2019

оновлено: 2018-08-21 08:49:55

Згідно Наказів Державної екологічної інспекції у Луганській області № 45/01-01-05 від 02.07.2018, №46/01-01-05 від 02.07.2017, за порушення вимог п.7.1 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564, а саме ненадання в встановлені строки щоквартальних звітів, позбавити права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення громадських інспекторів Семенченка Євгена Олександровича(термін дії посвідчення 18.07.2018), Єлісєєнка Анатолія Володимировича(термін дії посвідчення 26.12.2018)

оновлено: 2018-07-03 10:30:39

Список громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які виконують обов’язки здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища станом на травень 2018 року

1. Беседа Олександр Григорович – термін дії посвідчення 03.03.2019

2. Грамма Олександр Федорович – термін дії посвідчення 19.10.2018

3. Тарасенко Максим Сергійович – термін дії посвідчення 19.10.2018

4. Владимиров Микола Степанович - термін дії посвідчення 19.10.2018

5. Дмитрієв Віктор Олександрович – термін дії посвідчення 19.10.2018

6. Правенький Євгеній Валентинович – термін дії посвідчення 18.07.2018

7. Семенченко Євген Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2018

8. Олійник Микола Іванович – термін дії посвідчення 18.07.2018

9. Рудик Дмитро Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2018

10. Расінчук Микола Леонідович – термін дії посвідчення 03.08.2018

11. Куріцин Ігор Миколайович – термін дії посвідчення 03.08.2018

12. Єлісєєнко Анатолій Володимирович - термін дії посвідчення 26.12.2018

13. Кушаков Віктор Дмитрович - термін дії посвідчення 07.03.2019

14. Мінайленко Костянтин Борисович - термін дії посвідчення 07.03.2019

15. Дудукін Микола Юрійович - термін дії посвідчення 07.03.2019

16. Дубіна Антон Анатолійович - термін дії посвідчення 05.05.2019

17. Белянський Роман Леонідович - термін дії посвідчення 05.05.2019

18. Полещук Олексій Олександрович - термін дії посвідчення 29.05.2019

оновлено: 2018-05-30 14:17:32

Повідомлення

про порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області та порядок проведення установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

1. Порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – Установчі збори)

Ініціативна група з підготовки Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – Ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Державної екологічної інспекції у Луганській області, налагодження ефективної взаємодії Державної екологічної інспекції у Луганській області з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики розпочинає роботу по формуванню нового складу громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Запрошуємо інститути громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю Державної екологічної інспекції у Луганській області, які зареєстровані відповідно до чинного законодавства України, делегувати своїх представників для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області, які будуть проведені 11 червня 2018 р. о 14 годині.

Місце проведення Установчих зборів: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 93, 3 поверх. Реєстрація учасників Установчих зборів: з 13:00 до 13:45.

Для участі в установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області до Ініціативної групи необхідно подати заяву в довільній формі, підписану та засвідчену уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються нижченаведені, належним чином засвідчені документи:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Документи надавати Ініціативній групі за адресою: 93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 93. Приймання заяв для участі в Установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

Відповідальна особа: Гордієнко Катерина Володимирівна

E-mail: lug@dei.gov.ua Телефон (06452) 30290

Склад Ініціативної групи:

1. Ткаченко С.В. - Голова ініціативної групи.

2. Фокіна О.В. - Секретар ініціативної групи

3. Гордієнко К.В. - Відповідальна особа ініціативної групи (за організацію прийому документів від інститутів громадянського суспільства)

4. Марков І.Ю. - член ініціативної групи;

5. Матвєєв П.В. - член ініціативної групи;

6. Науменко П.А. - член ініціативної групи;

7. Жилін О.В. – член ініціативної групи;

8. Пелих В.О. – голова член ініціативної групи.;

2. Порядок проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

I. Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, що прибули на Установчі збори

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства – учасників Установчих зборів, починається за 60 хвилин і припиняється за 15 хв. до початку роботи Установчих зборів.

Організовує реєстрацію представників інститутів громадянського суспільства – учасників Установчих зборів, відповідальна особа, визначена ініціативною групою, із залученням представників інститутів громадянського суспільства.

Реєстрації підлягають особи, які були в установленому порядку висунуті для участі в Установчих зборах інститутами громадянського суспільства та включені рішенням ініціативної групи до складу учасників Установчих зборів.

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства, які прибули для участі в Установчих зборах та включені до складу учасників установчих зборів, здійснюється за дійсним посвідченням особи (паспорт, посвідчення водія та інші документи, порядок видачі і використання яких регламентуються нормативними документами).

Під час реєстрації учаснику Установчих зборів, видається мандат для участі в Установчих зборах та інші документи, визначені ініціативною групою.

По закінченню реєстрації визначена ініціативною групою відповідальна особа складає реєстр учасників Установчих зборів та передає його Голові Ініціативної групи за 5 хвилин до початку проведення Установчих зборів.

II. Початок роботи Установчих зборів, обрання органів зборів

Відкриває Установчі збори Голова Ініціативної групи, який проголошує результати реєстрації, організовує вибори лічильної комісії. Установчі збори спочатку визначаються з кількісним складом лічильної комісії, потім з персональним складом.

Голосування проводиться мандатами. Обраними вважаються особи, які отримали найбільшу кількість голосів. Спосіб голосування визначається Установчими зборами.

Члени лічильної комісії обирають із свого складу Голову комісії та секретаря. Після чого Голова Ініціативної групи проводить вибори Голови Установчих зборів.

Ініціативна група та зареєстровані Учасники зборів усно висувають свої пропозиції щодо кандидатур на Голову Установчих зборів із складу учасників Установчих зборів. Один учасник Установчих зборів може висунути не більше однієї кандидатури.

Кандидатури на Голову Установчих зборів вносяться в лист для голосування.

Після завершення висування кандидатур на Голову Установчих зборів проголошується весь перелік висунутих кандидатур та проводиться голосування. Спосіб голосування визначається Установчими зборами.

В цьому голосуванні кожен учасник Установчих зборів має тільки один голос, тобто може голосувати тільки за одну кандидатуру.

Після підрахунку голосів за обрання Голови Установчих зборів, лічильна комісія складає протокол про результати голосування і повідомляє результати учасникам Установчих зборів.

Якщо за результатами голосування дві чи більше кандидатур набрали однакову найбільшу кількість голосів, голосування повторюється, але тільки щодо кандидатур з однаковою найбільшою кількістю голосів.

Після обрання Голови Установчих зборів він приймає на себе подальше ведення Установчих зборів.

За пропозицією Голови Установчих зборів, учасники Установчих зборів обирають секретаря Установчих зборів.

Визначена Ініціативною групою відповідальна особа висуває пропозицію Ініціативної групи щодо кількісного складу Громадської ради. Після чого пропозиції щодо кількісного складу висувають учасники Установчих зборів. Після закінчення висування пропозицій Голова Установчих зборів ставить на голосування кожну пропозицію.

Учасник Установчих зборів може голосувати за кілька пропозицій. Голосування проводиться мандатами. Лічильна комісія зараховує тільки голоси «За» певну пропозицію.

Після закінчення голосування лічильна комісія здійснює підрахунок голосів. Прийнятою вважається пропозиція, яка отримала найбільшу кількість голосів. Якщо однакову найбільшу кількість голосів отримали кілька пропозицій, то голосування повторюється, але розглядаються тільки пропозиції, що набрали однакову найбільшу кількість голосів.

Після оголошення лічильною комісією результатів голосування за кількісний склад Громадської ради, Голова Установчих зборів розпочинає голосування щодо персонального складу Громадської ради.

Спосіб рейтингового голосування визначається Установчими зборами.

У разі необхідності проводиться переголосування. Після встановлення і оголошення остаточного результату Голова Установчих зборів закриває Установчі збори.

Протокол Установчих зборів Голова і секретар оформлюють протягом 5 днів і передають Голові Державної екологічної інспекції у Луганській області для затвердження складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області та розміщення його на офіційному веб-сайті Державної екологічної інспекції у Луганській області.

IIІ. Для отримання слова учасником Установчих зборів, останній піднімає руку та отримує право на виступ, виключно, після надання йому слова Головуючим Установчих зборів.

Головуючий на Установчих зборах надає слово по черзі піднімання рук, в межах встановленого ліміту часу на розгляд питання.

Виступаючий зобов`язаний надати своє прізвище, ім`я, по батькові, організацію, яку він представляє та здійснити свій виступ у межах встановленого регламентом часу.

Учасник Установчих зборів має можливість виступити в межах встановленого ліміту часу з одного і того ж питання один раз. Другий раз учаснику Установчих зборів Головуючим Установчих зборів може бути надано слово, коли всі бажаючі учасники Установчих зборів висловилися по першому разу.

Учасники Утановчих зборів зобов`язані дотримуватись марально-етичних норм, тиші, тощо під час Установчих зборів та висловлюватись з будь-якого питання, виключно, після надання йому слова Головою Установчих зборів.

Самозахоплення слова, викрикування, перебивання особи, яка здійснює свій виступ, спроби зірвати проведення Установчих зборів, тощо під час проведення Установчих зборів заборонено.

Учасники Установчих зборів, які порушують під час Установчих зборів, вищенаведені норми поведінки, можуть отримати зауваження від Головуючого на Установчих зборах, а після повторного порушення цих норм, за рішенням Установчих зборів, можуть бути позбавлені права на участь в Установчих зборів, виключені зі складу учасників Установчих зборів та можуть бути видалені з приміщення, в якому проводяться Установчі збори.

оновлено: 2018-04-26 10:18:38

Протокол № 1

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

23 квітня 2018 року

м. Сєвєродонецьк

Присутні:8 членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – ініціативна група).

Всього: 8 членів ініціативної групи з 8. Кворум є.

Порядок денний:

Обрання голови, секретаря та відповідальної особи Ініціативної групи

Затвердження тексту повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження порядку проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження складу, визначення завдань та повноважень робочої групи з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

СЛУХАЛИ: Обрання голови, секретаря Ініціативної групи та відповідальної особи за організацію прийому документів від інститутів громадянського суспільства.

ВИСТУПИЛИ: Науменко П.А.

ПОСТАНОВИЛИ: обрати головою Ініціативної групи Ткаченко С.В., секретарем Ініціативної групи Фокіну О.В., відповідальною особою за організацію прийому документів від інститутів громадянського суспільства Гордієнко К.В..

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ВИСТУПИЛИ: Матвєєв П.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити нижченаведений порядок денний:

Затвердження тексту повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження порядку проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Затвердження складу, визначення завдань та повноважень робочої групи з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

І. СЛУХАЛИ: Затвердження тексту повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

ВИСТУПИЛИ: Фокіна О.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Текст повідомлення про подання заяв для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області – затвердити.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

ВИСТУПИЛИ: Фокіна О.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Порядок проведення Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області – затвердити.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІІ. СЛУХАЛИ: Затвердження складу, визначення завдань та повноважень робочої групи з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко С.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

І. Робочу групу з перевірки, юридичної оцінки пакетів документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області (надалі – робоча група) затвердити у нижченаведеному складі:

Матвєєв П.В. – Голова робочої групи;

Марков І.Ю. – Член робочої групи;

Науменко П.А. – Член робочої групи.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

ІІ. Затвердити нижченаведені повноваження та завдання робочої групи:

Проведення перевірки документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області вимогам Типового положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 р. та вимогам ініціативної групи;

Здійснення юридичної оцінки документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області;

За наслідками перевірки документів, наданих інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області, робоча група формує та передає ініціативній групі перелік учасників Установчих зборів по формуванню нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Результати голосування: за – 8, проти – 0, утрималось – 0. Рішення прийнято.

оновлено: 2018-04-26 10:00:39

Повідомлення про персональний склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

З метою виконання завдань, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), Державна екологічна інспекція у Луганській області повідомляє про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

1. Марков І.Ю. - головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції;

2. Матвєєв П.В. - завідувач юридичного сектору;

3. Науменко П.А. - головний спеціаліст – юрисконсульт юридичного сектору

4. Жилін О.В. – член Луганського обласного громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону;

5. Ткаченко С.В. – заступник голови Громадської організації «Луганська обласна спілка ветеранів АТО»;

6. Пелих В.О. – голова Луганського відокремленого підрозділу ГО "Стоп корупції";

7. Гордієнко К.В. - головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичного, документального, матеріально-технічного забезпечення і взаємодії з громадськістю та ЗМІ;

8. Фокіна О.В. - головний спеціаліст відділу організаційно-аналітичного, документального, матеріально-технічного забезпечення і взаємодії з громадськістю та ЗМІ;

оновлено: 2018-04-17 16:54:02

Повідомлення про створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області

З метою виконання завдань, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), Державна екологічна інспекція у Луганській області анонсує створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державній екологічній інспекції у Луганській області.

З метою забезпечення відкритого, прозорого і публічного формування нового складу громадської ради, Державна екологічна інспекція у Луганській області запрошує представників громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України, подати заявку для участі в ініціативній групі з підготовки установчих зборів Громадської ради.

Заяви на участь в ініціативній групі приймаються на електрону адресу: lug@dei.gov.ua до 17.00 13 квітня 2018 року.

оновлено: 2018-04-10 16:43:06

Список громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які виконують обов’язки здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища станом на березень 2018 року

1. Беседа Олександр Григорович – термін дії посвідчення 03.03.2019

2. Грамма Олександр Федорович – термін дії посвідчення 19.10.2018

3. Тарасенко Максим Сергійович – термін дії посвідчення 19.10.2018

4. Владимиров Микола Степанович - термін дії посвідчення 19.10.2018

5. Дмитрієв Віктор Олександрович – термін дії посвідчення 19.10.2018

6. Правенький Євгеній Валентинович – термін дії посвідчення 18.07.2018

7. Семенченко Євген Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2018

8. Олійник Микола Іванович – термін дії посвідчення 18.07.2018

9. Рудик Дмитро Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2018

10. Расінчук Микола Леонідович – термін дії посвідчення 03.08.2018

11. Куріцин Ігор Миколайович – термін дії посвідчення 03.08.2018

12. Єлісєєнко Анатолій Володимирович - термін дії посвідчення 26.12.2018

13. Кушаков Віктор Дмитрович - термін дії посвідчення 07.03.2019

14. Мінайленко Костянтин Борисович - термін дії посвідчення 07.03.2019

15. Дудукін Микола Юрійович - термін дії посвідчення 07.03.2019

оновлено: 2018-03-19 09:41:52
Згідно наказу Державної екологічної інспекції у Луганській області від 01.03.2018 №20/01-01-05 відповідно до підпункту 6.8. пункту 6 Інструкції з організації оформлення посвідчень громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції у Луганській області від 20.08.2018 №97/01-01-01 посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля Луганської області Беседи Олександра Григоровича №01 від 19.10.2015 анульовано.
оновлено: 2018-03-02 10:19:20

Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля

Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища регулюється «Положенням про громадських інспекторів з охорони довкілля» (далі – Положення), що затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.02.2002 № 88 (із змінами).

Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля (громадські інспектори). Відповідно до Положення діяльність громадських інспекторів на території Луганської області організовує та координуєДержавна екологічна інспекція у Луганській області (далі – Інспекція).

Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в Інспекції. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до Інспекції письмову заяву та подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Луганської області. Громадські інспектори призначаються Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій після проходження співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів Інспекції та виявлення претендентом знань з основ природоохоронного законодавства.Результати співбесіди фіксуються у картці погодження на виконання обов'язків громадського інспектора.Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого зразка, що підтверджують їх повноваження. Посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля видають терміном на один рік із щорічним продовженням за результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського інспектора про виконану роботу. У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський інспектор. Громадський інспектор повинен пройти навчання в Інспекції, з питань здійснення інспекційних перевірок, складання за їх результатами матеріалів (актів та протоколів про адміністративні правопорушення) та інструктаж з техніки безпеки.

Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з Інспекцією, іншими державними органами, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими екологічними (природоохоронними) організаціями. Кожний громадський інспектор закріплюється за відповідним підрозділом Інспекції (відділом, сектором) або за державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища. Керівник підрозділу (державний інспектор), за яким закріплений громадський інспектор: надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; координує його діяльність; проводить з ним навчання, ознайомлює його з новими законодавчими та нормативними документами, які регулюють здійснення громадського контролю; залучає його до участі в перевірках; оформляє за підписом керівника Інспекції чи його заступника направлення для громадського інспектора на проведення рейдів та перевірок; приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських інспекторів з охорони довкілля; вносить подання про продовження терміну виконання роботи громадського інспектора з охорони довкілля.

Громадські інспектори виконують роботу на громадських засадах, без увільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці.Права громадських інспекторів та їх обов’язки регламентовано Положенням.

оновлено: 2018-01-25 09:57:08

Підсумки роботи громадських інспекторів з охорони довкілля за 2017 рік

Станом на кінець 2017 року в Інспекції налічується 12 громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які приймають активну участь у рейдових перевірках з виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства на підконтрольній території.

Протягом 2017 року було прийнято 3 громадських інспектора, анульовано 3 посвідчення громадських інспекторів на підставі їх заяв та наказів Інспекції.

У звітному періоді громадські інспектори 80 разів залучались до рейдових перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо посилення заходів державного нагляду (контролю) охорони об’єктів тваринного світу та рослинного світу. В ході перевірок встановлені факти порушення правил полювання, правил рибальства та факти незаконного збуту об’єктів рослинного світу та по даним факт складено 88 протоколів, з яких 6 протоколів складено громадськими інспекторами, винесено 78 постанов про накладення адмінстягнень державними інспекторами на загальну суму 5,661 тис.грн., 8 протоколів направлено на розгляд до суду, 2 протоколи передано до правоохоронних органів та порушено кримінальну справу.

Також у звітний період громадські інспектори займались поглибленням знань ЗУ «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища» та проходили навчання в Державній екологічній інспекції у Луганській області.

оновлено: 2018-01-17 14:55:03

До уваги громадських інспекторів

Нагадуємо громадським інспекторам, що проведення рейдів та перевірок можливе виключно з направленням для громадського інспектора на проведення рейдів та перевірок, підписаного керівником відповідного органу (згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 №88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля»).

У випадку, якщо державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища, за яким Ви закріплені, більше не працює у Державній екологічній інспекції у Луганській області (далі - Інспекція), для подальшого здійснення своєї діяльності необхідно звернутися до Інспекції для закріплення до іншого відповідного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища. Не виконання даної дії унеможливлює Вашу роботу як громадського інспектора з охорони довкілля.

Також просимо самостійно звертати увагу на терміни дії свого посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля, вчасно подавати квартальні та річні звіти своєї діяльності відповідному державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища.

Неналежне виконання функцій громадського інспектора, учинення порушень законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення повноважень, учинення інших протиправних дій при виконанні обов'язків громадського інспектора з охорони довкілля, а також ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного звітів або негативної їх оцінки є підставою для анулювання посвідчень громадського інспектора з охорони довкілля.

У разі анулювання посвідчення воно не може бути подовжено. Для повторного його отримання необхідно пройти конкурс на загальних засадах.

оновлено: 2018-01-04 10:30:25

Список громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які виконують обов’язки здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища станом на грудень 2017 року

1. Беседа Олександр Григорович – термін дії посвідчення 19.10.2018

2. Грамма Олександр Федорович – термін дії посвідчення 19.10.2018

3. Тарасенко Максим Сергійович – термін дії посвідчення 19.10.2018

4. Владимиров Микола Степанович - термін дії посвідчення 19.10.2018

5. Дмитрієв Віктор Олександрович – термін дії посвідчення 19.10.2018

6. Правенький Євгеній Валентинович – термін дії посвідчення 18.07.2018

7. Семенченко Євген Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2018

8. Олійник Микола Іванович – термін дії посвідчення 18.07.2018

9. Рудик Дмитро Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2018

10. Расінчук Микола Леонідович – термін дії посвідчення 03.08.2018

11. Куріцин Ігор Миколайович – термін дії посвідчення 03.08.2018

12. Єлісєєнко Анатолій Володимирович - термін дії посвідчення 26.12.2018

оновлено: 2018-03-19 09:43:31

Згідно Наказів Державної екологічної інспекції у Луганській області № 160/01-01-04 від 15.08.2017, №161/01-01-04 від 15.08.2017, №162/01-01-04 від 15.08.2017 відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564 та відповідно до заяви Долженкова О. І. від 18.07.2017, заяви Гребеня С.О. від 18.07.2017 та заяви Зіньковського Б.В. від 01.08.2017 позбавити права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення громадських інспекторів Долженкова Олексія Івановича(термін дії посвідчення 18.07.2017), Гребеня Сергія Олексійовича (термін дії посвідчення 18.07.2017) та Зіньковського Богдана Володимировича (термін дії посвідчення 19.10.2017)

оновлено: 2017-08-15 15:50:11
ІНФОРМАЦІЯ
про діючих громадських інспекторів
Державної екологічної інспекції у Луганській області
за 2016 рік
П.І.Б. громадського інспектора з охорони довкілля

Короткий зміст звіту за 2016 рік

Беседа Олександр Григорович

Звіт за 2016 рік надано вчасно. Громадський інспектор Бесіда О.Г. приймав участь у 5 рейдових перевірках протягом 2016 року щодо виявлення порушень природоохоронного законодавства, щодо порушення правил рибальства, порушення правил збуту об’єктів тваринного світу, випалювання залишків сухої рослинності, порушення правил полювання. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Грамма Олександр Федорович

Звіт за 2016 рік надано вчасно. Громадський інспектор Грамма О.Ф. приймав участь у 5 рейдових перевірках протягом 2016 року щодо виявлення порушень природоохоронного законодавства, щодо порушення правил збуту ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, не законного збуту об’єктів рослинного світу занесених до Червоної книги України, спалювання залишків сухої природної рослинності, порушення правил полювання, приймав участь у перевірки вимог природоохоронного законодавства Преображенської сільської ради Сватівського району. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Владімиров Микола Степанович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Владімиров М.С. приймав участь у 5 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу 2016 р., щодо посилення заходів державного нагляду (контролю) за станом охорони, використання і відтворення біоресурсів під час заборони на лов в весняно-літній нерестовий період 2016 року, охорони рослинного та тваринного світу та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до 2017 року. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Семенченко Євген Олександрович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Семенченко Є.О. приймав участь у 4 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо недопущення самовільного випалювання сухої природної рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до 2017 року. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Олійник Микола Іванович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Олійник М.І. приймав участь у 4 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо недопущення самовільного випалювання сухої природної рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до 2017 року. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Правенький Євгеній Валентинович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Правенький Є.В. приймав участь у 3 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо недопущення самовільного випалювання сухої природної рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року, щодо охорони об’єктів рослинного та тваринного світу та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до нового 2017 року в межах Старобільського району. Також у звітний період приймав участь у позапланових перевірках Курячівської сільської ради та Лиманської сільської ради на предмет виконання припису.
Долженков Олексій Іванович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Долженков О.І. приймав участь у 4 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо недопущення самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року щодо охорони об’єктів тваринного світу та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до нового 2017 року в межах Новоайдарського району. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Гребень Сергій Олексійович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Гребень О.О. приймав участь у 3 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо недопущення самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року щодо охорони об’єктів тваринного світу та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до нового 2017 року в межах Новопсковського району.
Зіньковський Богдан Володимирович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Зіньковський Б.В. приймав участь у проведенні перевірок з метою посилення заходів державного нагляду в адміністративних межах Марківського, Новопськовського та Креммінського районів Луганської області щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, збуту об’єктів рослинного світу, порушення правил рибацтва, самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Дмитрієв Віктор Олександрович

Звіт за 2016 рік надано вчасно. Громадський інспектор Дмитрієв В.О. брав участь у 8 рейдових перевірках протягом 2016 року щодо виявлення порушень природоохоронного законодавства, щодо порушення правил рибальства, порушення правил збуту об’єктів рослинного та тваринного світу, випалювання сухої природної рослинності, порушення правил пожежної безпеки в лісах України.
Рудик Дмитро Олександрович

Звіт за 2016 рік надано вчасно. Громадський інспектор Рудик Д.О. брав участь у 7 рейдових перевірках протягом 2016 року щодо виявлення порушень природоохоронного законодавства, щодо порушення правил рибальства, порушення правил збуту об’єктів рослинного та тваринного світу, випалювання сухої природної рослинності, посилення заходів державного контролю за використанням водних біоресурсів на зимувальних ямах у водних об’єктах Луганської області в осінньо-зимовий період 2016 – 2017рр., порушення правил пожежної безпеки в лісах України.
оновлено: 2017-02-07 18:52:28
© 2008 Державна екологічна інспекція у Луганській області