Офіційний сайт Державної Екологічної інспекції у Луганської області
93400, м. Сєвєродонецьк,
вул. Гагаріна, 93
факс (06452)30290

Державна екологічна інспекція у Луганській областіПрес-служба
Зв`язки з громадскістю

Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля

Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища регулюється «Положенням про громадських інспекторів з охорони довкілля» (далі – Положення), що затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.02.2002 № 88 (із змінами).

Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснюють громадські інспектори з охорони довкілля (громадські інспектори). Відповідно до Положення діяльність громадських інспекторів на території Луганської області організовує та координуєДержавна екологічна інспекція у Луганській області (далі – Інспекція).

Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України, що досягли 18 років, мають досвід природоохоронної роботи та пройшли співбесіду в Інспекції. Громадянин, який бажає бути громадським інспектором, подає до Інспекції письмову заяву та подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Луганської області. Громадські інспектори призначаються Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища та головними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій після проходження співбесіди відповідно з керівниками структурних підрозділів Інспекції та виявлення претендентом знань з основ природоохоронного законодавства.Результати співбесіди фіксуються у картці погодження на виконання обов'язків громадського інспектора.Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого зразка, що підтверджують їх повноваження. Посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля видають терміном на один рік із щорічним продовженням за результатами оцінки щоквартальних та щорічного звітів громадського інспектора про виконану роботу. У посвідченні громадського інспектора визначається територія, у межах якої може здійснювати повноваження громадський інспектор. Громадський інспектор повинен пройти навчання в Інспекції, з питань здійснення інспекційних перевірок, складання за їх результатами матеріалів (актів та протоколів про адміністративні правопорушення) та інструктаж з техніки безпеки.

Громадські інспектори працюють у тісній взаємодії з Інспекцією, іншими державними органами, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів, органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими екологічними (природоохоронними) організаціями. Кожний громадський інспектор закріплюється за відповідним підрозділом Інспекції (відділом, сектором) або за державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища. Керівник підрозділу (державний інспектор), за яким закріплений громадський інспектор: надає йому практичну і методичну допомогу з питань здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; координує його діяльність; проводить з ним навчання, ознайомлює його з новими законодавчими та нормативними документами, які регулюють здійснення громадського контролю; залучає його до участі в перевірках; оформляє за підписом керівника Інспекції чи його заступника направлення для громадського інспектора на проведення рейдів та перевірок; приймає та аналізує щоквартальні та щорічні звіти громадських інспекторів з охорони довкілля; вносить подання про продовження терміну виконання роботи громадського інспектора з охорони довкілля.

Громадські інспектори виконують роботу на громадських засадах, без увільнення від основної роботи і без додаткової оплати праці.Права громадських інспекторів та їх обов’язки регламентовано Положенням.

оновлено: 2018-01-25 09:57:08

Підсумки роботи громадських інспекторів з охорони довкілля за 2017 рік

Станом на кінець 2017 року в Інспекції налічується 12 громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які приймають активну участь у рейдових перевірках з виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства на підконтрольній території.

Протягом 2017 року було прийнято 3 громадських інспектора, анульовано 3 посвідчення громадських інспекторів на підставі їх заяв та наказів Інспекції.

У звітному періоді громадські інспектори 80 разів залучались до рейдових перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо посилення заходів державного нагляду (контролю) охорони об’єктів тваринного світу та рослинного світу. В ході перевірок встановлені факти порушення правил полювання, правил рибальства та факти незаконного збуту об’єктів рослинного світу та по даним факт складено 88 протоколів, з яких 6 протоколів складено громадськими інспекторами, винесено 78 постанов про накладення адмінстягнень державними інспекторами на загальну суму 5,661 тис.грн., 8 протоколів направлено на розгляд до суду, 2 протоколи передано до правоохоронних органів та порушено кримінальну справу.

Також у звітний період громадські інспектори займались поглибленням знань ЗУ «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища» та проходили навчання в Державній екологічній інспекції у Луганській області.

оновлено: 2018-01-17 14:55:03

До уваги громадських інспекторів

Нагадуємо громадським інспекторам, що проведення рейдів та перевірок можливе виключно з направленням для громадського інспектора на проведення рейдів та перевірок, підписаного керівником відповідного органу (згідно Наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 №88 «Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля»).

У випадку, якщо державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища, за яким Ви закріплені, більше не працює у Державній екологічній інспекції у Луганській області (далі - Інспекція), для подальшого здійснення своєї діяльності необхідно звернутися до Інспекції для закріплення до іншого відповідного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища. Не виконання даної дії унеможливлює Вашу роботу як громадського інспектора з охорони довкілля.

Також просимо самостійно звертати увагу на терміни дії свого посвідчення громадського інспектора з охорони довкілля, вчасно подавати квартальні та річні звіти своєї діяльності відповідному державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища.

Неналежне виконання функцій громадського інспектора, учинення порушень законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища, перевищення повноважень, учинення інших протиправних дій при виконанні обов'язків громадського інспектора з охорони довкілля, а також ненадання у встановлені терміни щоквартальних та щорічного звітів або негативної їх оцінки є підставою для анулювання посвідчень громадського інспектора з охорони довкілля.

У разі анулювання посвідчення воно не може бути подовжено. Для повторного його отримання необхідно пройти конкурс на загальних засадах.

оновлено: 2018-01-04 10:30:25

Список громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які виконують обов’язки здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища станом на серпень 2017 року

1. Беседа Олександр Григорович – термін дії посвідчення 19.10.2018

2. Грамма Олександр Федорович – термін дії посвідчення 19.10.2018

3. Тарасенко Максим Сергійович – термін дії посвідчення 19.10.2018

4. Владимиров Микола Степанович - термін дії посвідчення 19.10.2018

5. Дмитрієв Віктор Олександрович – термін дії посвідчення 19.10.2018

6. Правенький Євгеній Валентинович – термін дії посвідчення 18.07.2018

7. Семенченко Євген Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2018

8. Олійник Микола Іванович – термін дії посвідчення 18.07.2018

9. Рудик Дмитро Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2018

10. Расінчук Микола Леонідович – термін дії посвідчення 03.08.2018

11. Куріцин Ігор Миколайович – термін дії посвідчення 03.08.2018

12. Єлісєєнко Анатолій Володимирович - термін дії посвідчення 26.12.2018

оновлено: 2018-01-02 10:12:16

Згідно Наказів Державної екологічної інспекції у Луганській області № 160/01-01-04 від 15.08.2017, №161/01-01-04 від 15.08.2017, №162/01-01-04 від 15.08.2017 відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564 та відповідно до заяви Долженкова О. І. від 18.07.2017, заяви Гребеня С.О. від 18.07.2017 та заяви Зіньковського Б.В. від 01.08.2017 позбавити права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення громадських інспекторів Долженкова Олексія Івановича(термін дії посвідчення 18.07.2017), Гребеня Сергія Олексійовича (термін дії посвідчення 18.07.2017) та Зіньковського Богдана Володимировича (термін дії посвідчення 19.10.2017)

оновлено: 2017-08-15 15:50:11
ІНФОРМАЦІЯ
про діючих громадських інспекторів
Державної екологічної інспекції у Луганській області
за 2016 рік
П.І.Б. громадського інспектора з охорони довкілля

Короткий зміст звіту за 2016 рік

Беседа Олександр Григорович

Звіт за 2016 рік надано вчасно. Громадський інспектор Бесіда О.Г. приймав участь у 5 рейдових перевірках протягом 2016 року щодо виявлення порушень природоохоронного законодавства, щодо порушення правил рибальства, порушення правил збуту об’єктів тваринного світу, випалювання залишків сухої рослинності, порушення правил полювання. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Грамма Олександр Федорович

Звіт за 2016 рік надано вчасно. Громадський інспектор Грамма О.Ф. приймав участь у 5 рейдових перевірках протягом 2016 року щодо виявлення порушень природоохоронного законодавства, щодо порушення правил збуту ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, не законного збуту об’єктів рослинного світу занесених до Червоної книги України, спалювання залишків сухої природної рослинності, порушення правил полювання, приймав участь у перевірки вимог природоохоронного законодавства Преображенської сільської ради Сватівського району. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Владімиров Микола Степанович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Владімиров М.С. приймав участь у 5 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу 2016 р., щодо посилення заходів державного нагляду (контролю) за станом охорони, використання і відтворення біоресурсів під час заборони на лов в весняно-літній нерестовий період 2016 року, охорони рослинного та тваринного світу та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до 2017 року. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Семенченко Євген Олександрович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Семенченко Є.О. приймав участь у 4 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо недопущення самовільного випалювання сухої природної рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до 2017 року. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Олійник Микола Іванович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Олійник М.І. приймав участь у 4 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо недопущення самовільного випалювання сухої природної рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до 2017 року. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Правенький Євгеній Валентинович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Правенький Є.В. приймав участь у 3 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо недопущення самовільного випалювання сухої природної рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року, щодо охорони об’єктів рослинного та тваринного світу та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до нового 2017 року в межах Старобільського району. Також у звітний період приймав участь у позапланових перевірках Курячівської сільської ради та Лиманської сільської ради на предмет виконання припису.
Долженков Олексій Іванович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Долженков О.І. приймав участь у 4 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо недопущення самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року щодо охорони об’єктів тваринного світу та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до нового 2017 року в межах Новоайдарського району. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Гребень Сергій Олексійович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Гребень О.О. приймав участь у 3 рейдових перевірках дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо недопущення самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року щодо охорони об’єктів тваринного світу та посилення заходів державного нагляду (контролю) під час заготівлі та реалізації хвойних насаджень в період підготовки до нового 2017 року в межах Новопсковського району.
Зіньковський Богдан Володимирович

Звіт надано вчасно. Громадський інспектор Зіньковський Б.В. приймав участь у проведенні перевірок з метою посилення заходів державного нагляду в адміністративних межах Марківського, Новопськовського та Креммінського районів Луганської області щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, збуту об’єктів рослинного світу, порушення правил рибацтва, самовільного випалювання сухої рослинності та її залишків у пожежонебезпечний період 2016 року. Також у звітний період займався поглибленням знань Законів України «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону навколишнього природного середовища».
Дмитрієв Віктор Олександрович

Звіт за 2016 рік надано вчасно. Громадський інспектор Дмитрієв В.О. брав участь у 8 рейдових перевірках протягом 2016 року щодо виявлення порушень природоохоронного законодавства, щодо порушення правил рибальства, порушення правил збуту об’єктів рослинного та тваринного світу, випалювання сухої природної рослинності, порушення правил пожежної безпеки в лісах України.
Рудик Дмитро Олександрович

Звіт за 2016 рік надано вчасно. Громадський інспектор Рудик Д.О. брав участь у 7 рейдових перевірках протягом 2016 року щодо виявлення порушень природоохоронного законодавства, щодо порушення правил рибальства, порушення правил збуту об’єктів рослинного та тваринного світу, випалювання сухої природної рослинності, посилення заходів державного контролю за використанням водних біоресурсів на зимувальних ямах у водних об’єктах Луганської області в осінньо-зимовий період 2016 – 2017рр., порушення правил пожежної безпеки в лісах України.
оновлено: 2017-02-07 18:52:28

Згідно Наказу Державної екологічної інспекції у Луганській області № 247/01-01-04 від 25.10.2016 за порушення вимог п.7.1 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564, а саме ненадання в встановлені строки щоквартальних та щорічного звітів, позбавити права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення громадського інспектора Скворцова Віктора Івановича

оновлено: 2016-11-03 10:25:30

Список громадських інспекторів з охорони довкілля Луганської області, які виконують обов’язки здійснення громадського контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища.

1. Беседа Олександр Григорович – термін дії посвідчення 19.10.2017

2. Грамма Олександр Федорович – термін дії посвідчення 19.10.2017

3. Тарасенко Максим Сергійович – термін дії посвідчення 19.10.2017

4. Владимиров Микола Степанович - термін дії посвідчення 19.10.2017

5. Зіньковський Богдан Володимирович – термін дії посвідчення 19.10.2017

6. Дмитрієв Віктор Олександрович – термін дії посвідчення 19.10.2017

7. Правенький Євгеній Валентинович – термін дії посвідчення 18.07.2017

8. Долженко Олексій Іванович – термін дії посвідчення 18.07.2017

9. Семенченко Євген Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2017

10. Олійник Микола Іванович – термін дії посвідчення 18.07.2017

11. Гребень Сергій Олексійович – термін дії посвідчення 18.07.2017

12. Рудик Дмитро Олександрович – термін дії посвідчення 18.07.2017

Згідно Наказів Державної екологічної інспекції у Луганській області № 117-1/01-01-04 від 10.05.2016 та №197-1/01-01-04 від 15.08.2017 року відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564 та відповідно до заяви Молодкіна О.М. від 10.05.2016 та заяви Ланчука О.А. від 15.08.2016 позбавити права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення громадських інспекторів Молодкіна Олександра Михайловича (термін дії посвідчення 10.05.2016)та Ланчука Олександра Анатолійовича (термін дії посвідчення 05.02.2017)

<
оновлено: 2017-04-05 11:17:40
Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля
оновлено: 2015-10-28 10:28:37

Згідно Наказу Державної екологічної інспекції у Луганській області № 42/01-01-01 від 07.04.2015 за порушення вимог п.2 ст.7.1 Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 27.02.2002 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2002 за № 276/6564, а саме ненадання в встановлені строки щоквартальних та щорічного звітів, позбавити права виконувати обов'язки громадського інспектора з охорони довкілля з анулюванням відповідного посвідчення наступних громадських інспекторів:

1.1 Захаров Олександр Анатолійович;

1.2 Дорогокупля Миколай Васильович;

1.3 Нескоров Олег Дмитрович;

1.4 Грібов Віктор Іванович;

1.5 Штукін Юрій В’ячеславович;

1.6 Кушнарьов Олег Іванович;

1.7 Звягінцев Євген Георгійович;

1.8 Скороход Миколай Трофімович;

1.9 Остапенко Ольга Іванівна;

1.10 Старцева Лілія Михайлівна;

1.11 Половинко Олександра Іванівна;

1.12 Томінова Антоніна Петрівна;

1.13 Краєвськая Тамара Олексіївна;

1.14 Прошин Геннадій Васильович;

1.15 Овчинніков Анатолій Дмитрович;

1.16 Маляренко Сергій Петрович;

1.17 Мухтаров Олександр Георгійович;

1.18 Журавльов Дмитро Вікторович;

1.19 Мельничук Миколай Миколайович;

1.20 Черних Сергій Олександрович;

1.21 Паргевян Артур Врежович;

1.22 Бондаревський Олександр Валерійович;

1.23 Орт Валерій Анатолійович;

1.24 Коломайко Сергій Григорович;

1.25 Мухін Юрій Володимирович;

1.26 Кравченко Олександр Миколайович;

1.27 Тарасов Андрій Васильович;

1.28 Коргунов Володимир В’ячеславович;

1.29 Драньов Валерій Миколайович;

1.30 Чорнобривий Сергій Володимирович;

1.31 Глотов Володимир Олександрович;

1.32 Сироватко Костянтин Петрович;

1.33 Сидорович Анатолій Миколайович;

1.34 Андрієвський Михайло Петрович;

1.35 Випріков Святослав Олександрович;

1.36 Іщенко Микола Петрович;

1.37 Заболотний Віталій Вікторович;

1.38 Вакуленко Леонід Іванович;

1.39 Сасунов Олег Вікторович;

1.40 Безкоровайний Анатолій Юрійович;

1.41 Добринецький Олександр Михайлович;

1.42 Гавриш Іван Васильович

1.43 Кобиляцький Богдан Юрійович

1.44 Андрієвський Іван Михайлович;

1.45 Волохов Сергій Миколайович;

1.46 Цьолка Олександр Олександрович;

1.47 Гарбуз Тетяна Леонтіївна;

1.48 Левицький Руслан Леонтійович;

1.49 Городов Дмитро Володимирович;

1.50 Проводенко Леонід Михайлович

1.51 Королько Олексій Сергійович

1.52 Мухін Юрій Володимирович;

1.53 Свердловський Артем Олександрович;

1.54 Толстихін Ігор Федорович;

1.55 Ульчич Дмитро Олександрович;

1.56 Мухтаров Володимир Оруджович;

1.57 Астахов Олександр Вікторович;

1.58 Мороз Сергій Анатолійович;

1.59 Самуленко Едуард Георгійович;

1.60 Кондруцький Василь Іванович

1.61 Бровко Андрій Владиславович;

1.62 Землянський Валерій Володимирович;

1.63 Нєдорезов Сергій Анатолійович;

1.64 Бондаренко Олексій Володимирович;

1.65 Кондрашенко Віктор Олександрович;

1.66 Коротченко Сергій Григорович;

1.67 Жиділін Сергій Олександрович;

1.68 Францкевич Сергій Болеславович;

1.69 Самарець Віктор Іванович;

1.70 Косенок Іван Глебович;

1.71 Чорба Сергій Андрійович;

1.72 Трембач Олександр Сергійович;

1.73 Усіков Андрій Валентинович;

1.74 Неделько Валерій Олексійович;

1.75 Сиротін Сергій Станіславович;

1.76 Тищенко Сергій Іванович;

1.77 Ануфрієв Володимир Вячеславович;

1.78 Панасенко Андрій Олексійович;

1.79 Афонін Андрій Миколайович;

1.80 Меньшиков Олександр Анатолійович;

1.81 Надточій Сергій Васильович;

1.82 Степаненко Андрій Володимирович;

1.83 Ягоферов Раіс Тимер’янович.

оновлено: 2016-11-03 10:23:42
© 2008 Державна екологічна інспекція у Луганській області